Sculptor CPQ er nu live på AppExchange!

Salesforce
Sales Cloud
Implementering


30 % øget salg ved hjælp af digital transformation

Gå direkte til estimerede projektomkostninger
Søger du ekspertrådgivning?
Her er vi!
Du er velkommen til at diskutere din idé og dine forretningsmål. Del venligst dine kontakt oplysninger
Mange virksomheder besidder et enormt potentiale for vækst, der kan opnås ved at gøre deres salgsteams mere produktive

De typiske områder for forbedring af salgssystemer

 • 1
  Korrekt timing, kontrolleret pleje og effektiv konvertering af leads
 • 2
  Datadrevet klassificering, prioritering og tildeling
 • 3
  Struktur og styring af leads hjælper med at lave mere salg
 • 4
  Forecasting af salg optimeret via kunstig intelligens (AI) giver indsigter til taktisk planlægning
 • 5
  Prioritetsbaseret aktivitetsstyring maksimerer ydeevnen
 • 6
  Sagsstyring til at håndtere anmodninger fra kunder og at sikre tilbagevendende salg
 • 7
  Mobil aktivering for at kunne sælge fra enhver enhed, hvor som helst
 • 8
  Automatiseret flow til reducering af manuelle opgaver for at kunne fokusere på kundeinteraktioner
 • 9
  Dynamisk rapportering til at sikre høj kvalitet i beslutningsprocessen
 • 10
  Styring af tilladelser og godkendelser for høj sikkerhed og reducering af risici
 • 11
  Samarbejde på tværs af teams for at sikre et 360° overblik over kunden
Salesforce Sales Cloud er den ultimative skalerbare løsning - det er det tekniske grundlag for alle salgsrelaterede forbedringer af forretningen, som åbner for styrkerne ved Salesforce-platformen allerede fra den allerførste licens.

Lead Management

 • Automatisk sikring af leads (Web-til-Lead)
 • Blokering af dupletter
 • Lead klassificering og automatisk tildeling
 • Kampagnestyring og mulighed for massekommunikation via e-mails
 • E-mail skabeloner
 • Salgsrepræsentanter bruger mindre tid og energi på at række ud til potentielle kunder
 • Salgsledere har mulighed for at spore og styre effektiviteten af salgsfremmende kanaler
 • Leads bliver vist i de øverste lag af salgstragten
 • Det er muligt at analysere årsagerne til tabte leads
 • Resultatet er at flere leads bliver konverteret til kunder
 • Udgående kommunikation er mere ensartet og ser mere professionel ud
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen
Run your email conversations right in the system

Kunde og kontakt styring

 • Kundetyper (kunder, partnere, leverandører osv.)
 • Avancerede kunde og kontakt egenskaber
 • Kunde klassificering og automatisk tildeling
 • Styring af kunde livscyklus
 • Kundedatabasen er velstruktureret og kategoriseret
 • De potentielle problemer løses nemt og bliver prioriteret
 • Beslutningsprocessen (for eksempel prisfastsættelse) bliver datadrevet
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen
Discover new opportunities
Run your email conversations right in the system

Styring og optimering af salgstragten

 • Typer af kundeemner og tilpassede salgsprocesser
 • Sandsynlighedsvurdering
 • Notifikationer
 • Automatisering af salgstragt
 • Salgsprocessen for hver form for aftale styres og kan standardiseres
 • Notifikationer for alle milepæle sørger for at man ikke glemmer vigtige dele af salgsprocessen
 • Salgsrepræsentanters produktivitet bliver nemmere at måle
 • Øget antal vellykkede salg
 • Reducering af manuelle processer
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen
Customize your sales process
 • Kontraktstyring
 • Tilbudsstyring
 • Ordreforvaltning
 • Produktkatalog
 • Opsætning af prislister
 • Kundepåmindelser om salgseksekvering
 • Processen for salgseksekvering registreres i Salesforce og kan integreres med andre systemer (ERP, regnskab osv.)
 • Flere forskellige versioner af tilbud til potentielle kunder bliver opbevaret
 • Salgsafdelingen forsynes med nøjagtige prisoplysninger til at dække hele salgsprocessen
 • Den komplette rapport om salgskonvertering giver mulighed for at måle dit salgsteams ydeevne
 • Øget serviceniveau
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen

Planlægning af salg og forecasting

 • Forecasting i fællesskab, mobil aktivering
 • Brugerdefinerede forecasting egenskaber
 • Datadrevet budgetplanlægning
 • Det er muligt at lave en mere præcis taktisk planlægning
 • Specifikt fokus på data til forecasting
 • Mulighed for at dele provision op baseret på enkelte salgsteams performance
 • Mere nøjagtig ledelse af ressourcer og økonomi - bedre beslutninger
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen
Track all your work in a single place

Aktiv forvaltning

 • Håndtering af arbejdsopgaver
 • Proaktiv planlægning af kundeinteraktioner
 • Ledelse af arbejdsopgaver
 • Mulighed for at måle arbejdsmængden og prioritere dine salgsteams kommercielle aktiviteter
 • Mulighed for at fokusere aktiviteter på de mest lovende kunder
 • Mulighed for automatisk opgavegenerering for sælgere, baseret på datadrevet prioritering
 • Øget produktivitet i teams, som opnås via et optimalt kundefokus
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen
Track your activities

Sagsstyring og samarbejde

 • Sagsbehandling
 • Vidensbase
 • Filer og dokumenter
 • Chatter
 • E-mail integration
 • Mulighed for at registrere kundehenvendelser og sikre en hurtig løsning
 • Komplet oversigt over kundens interaktion med organisationen
 • Råd og vejledning til salgsprocessen
 • Teamwork baseret på den interne kommunikationskanal (Chatter), filer og dokumentudveksling.
 • E-mail (Gmail, Outlook) integreret i Salesforce-grænsefladen
 • Øget serviceniveauet hvilket resulterer i flere tilbagevendende køb
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen

Mobil aktivering

 • Salesforce mobil opsætning
 • Brugertilpasset UX mobil tilpasning
 • Adgang til alle salgsdata fra alle steder
 • Hurtigere reaktion på anmodninger fra kunder hæver serviceniveauet
 • Mere effektiv planlægning sikrer bedre salgsresultater
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen

Automatisering af forretningselementer

 • Opsætning af automatiske handlinger, notifikationer, styring af salgsdata
 • Reduceret manuel indsats
 • Standardiserede salgsprocesser giver forudsigelige resultater for flow og et højere serviceniveau
 • Automatiserede kundeinteraktioner: opfølgning på salg og regelmæssige touchpoints resulterer i øget antal af tilbagevendende salg
 • Automatisk generering af nye leads og muligheder
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen

Permission konfiguration

 • Implementering af virksomhedsstruktur
 • Opsætning af regler for adgang og deling
 • Opsætning af godkendelsesprocess
 • Øget sikkerhed
 • Hierarki for kommercielle beslutninger betyder forbedret kvalitet
 • Styr på kommercielle betingelser og leverede tilbud
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen

Rapportering

 • Dynamiske rapporter
 • Automatiske stakeholder notifikationer
 • KPI-måling
 • Datadrevet beslutningstagning med højere kvalitet
 • KPI-sporing med rettidige underrettelser om afvigelser
 • Opsætning af salgsmål baseret på adfærdsmæssig indsigt
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen
View your own summary
Visualize your deals
 • Integration af regnskabssystemer
 • Integration af ERP-systemer
 • Ekstern opbevaring af dokumenter
 • Integrering af betalingsløsninger
 • Eksterne e-mail systemer
 • Understøttelse af interne ældre systemer hos virksomheder
Optimeringsområde
Afgørende implementeringer
Betydning for forretningen
 • Personaliseret API (direkte, middleware, Mulesoft osv.)
 • Filbaseret udveksling
 • AppExchange dataudveksling
 • Salesforce bliver til organisationens integrerede datastyringscenter
 • UX af medarbejdere samles i dette system, og dermed simplificeres onboarding af nye medarbejdere
 • Kundedata er tilgængeligt et sted hvilket sikrer højere serviceniveau og bedre beslutningsproces
 • Forretningselementer dækkes med end-to-end automatiseringer

Virksomheder, som anvender Sales Cloud, hævder at få:

26%
Højere succesrate
på salg
32%
Bedre konvertering
af leads
38%
Mere nøjagtig
forecast
38%
Mere salgsproduktivitet
At implementere Sales Cloud indebærer betydelige organisatoriske udfordringer, og projektets succes afhænger mere af de menneskelige faktorer end den tekniske del

Twistellar er en professionel Salesforce konsulent virksomhed med omfattende erfaring. Vi kan fremskynde processen, fremhæve og hjælpe med at undgå typiske fejl og vi kan hjælpe din organisation med at fokusere på kunder, mennesker og processer som er nøglefaktorerne for de forventede forbedringer

Salgstendenser for 2021
i henhold til Salesforce-rapporten "State of Sales"

 • Det har aldrig været vigtigere at bygge langvarige kundeforhold
  01
 • Eksterne salgsrepræsentanter står over for udfordringer med fjernsalg
  02
 • Det nye salgsmiljø skaber nye ansvarsfordelinger
  03
 • Organisationer forsøger at opnå en forbedret kontrol af deres salgsrepræsentanters fjernarbejde
  04
 • Højtydende teams drager fordel af automatisering og indsigt fra kunstig intelligens (AI)
  05
 • Salgsopgaver har en afgørende rolle for virksomhedens succes
  06
 • 85 % af salgsrepræsentanterne bekræfter at digital transformation er accelereret i 2019
  07
Salgstendenser for 2021
i henhold til Salesforce-rapporten "State of Sales"
 • Det har aldrig været vigtigere at bygge langvarige kundeforhold
  01
 • Eksterne salgsrepræsentanter står over for udfordringer med fjernsalg
  02
 • Det nye salgsmiljø skaber nye ansvarsfordelinger
  03
 • Organisationer forsøger at opnå en forbedret kontrol af deres salgsrepræsentanters fjernarbejde
  04
 • Højtydende teams drager fordel af automatisering og indsigt fra kunstig intelligens (AI)
  05
 • Salgsopgaver har en afgørende rolle for virksomhedens succes
  06
 • 85 % af salgsrepræsentanterne bekræfterat digital transformation er accelereret i 2019
  07

Forventede rammer for omkostninger
for implementering af Sales Cloud*:

*De reelle implementeringsomkostninger varierer
alt afhængigt af den enkelte organisations krav
Mindre organisationer
30.000 - 85.000 DKK
Mellemstore organisationer
85.000 - 275.000 DKK
Entreprise virksomheder
275.000 - 2.750.000 DKK
Nye artikler og oversigter over Salesforce

Gå ikke glip af denne mulighed for at bringe din virksomhed op på et nyt niveau!

Kontakt os for en gratis konsultation