Salesforce Sales Cloud Implementation

30 % øget salg ved hjælp af digital transformation

Gå direkte til de estimerede projektomkostninger

  Tilmeld dig for mere nyttigt indhold

  Du er velkommen til at diskutere din idé og dine forretningsmål.
  Mange virksomheder besidder et enormt potentiale for forretningsvækst, der kan opnås ved at gøre deres salgsteams mere produktive De typiske områder for forbedring af salgssystemer
  • 01
   Korrekt timing, kontrolleret pleje og effektiv konvertering af leads
  • 02
   Datadrevet klassificering, prioritering og tildeling
  • 03
   Struktur og styring af leads hjælper med at lave mere salg
  • 04
   Forecasting af salg optimeret via kunstig intelligens (AI) giver indsigter til taktisk planlægning
  • 05
   Prioritetsbaseret aktivitetsstyring maksimerer ydeevnen
  • 06
   Sagsstyring til at håndtere anmodninger fra kunder og at sikre tilbagevendende salg
  • 07
   Mobil aktivering til at være på forkant af salg fra enhver enhed, hvor som helst
  • 08
   Automatiseret flow til reducering af manuelle opgaver for at kunne fokusere på kundeinteraktioner
  • 09
   Dynamisk rapportering til at sikre høj kvalitet i beslutningsprocessen
  • 10
   Styring af tilladelser og godkendelser for høj sikkerhed og reducering af risici
  • 11
   Samarbejde på tværs af teams for at sikre et 360° overblik over kunden

  Salesforce Sales Cloud er den ultimative skalerbare løsning - det er det tekniske grundlag for alle salgsrelaterede forbedringer af forretning, som åbner op for styrken af hele Salesforce-platformen allerede fra den allerførste licens.

  Optimeringsområde

  Lead Management

  Optimeringsområde

  Lead Management

  Lead Management Lead Management
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Lead Management

  • Afgørende implementeringer
  • Automatisk sikring af leads (Web-til-Lead)
  • Blokering af dupletter
  • Lead klassificering og automatisk tildeling
  • Kampagnestyring og mulighed for massekommunikation via e-mails
  • E-mail skabeloner
  • Betydning for forretningen
  • Salgsrepræsentanter bruger mindre tid og energi på at række ud til potentielle kunder
  • Salgsledere har mulighed for at spore og styre effektiviteten af salgsfremmende kanaler
  • Leads bliver vist de øverste lag af salgstragten
  • Det er muligt at analysere årsagerne til tabte leads
  • Resultatet er at flere leads bliver konverteret til kunder
  • Udgående kommunikation er mere ensartet og ser mere professionel ud

  Kunde og kontakt styring

  Optimeringsområde

  Kunde og kontakt styring

  Kunde og kontakt styring Kunde og kontakt styring
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Kunde og kontakt styring

  • Afgørende implementeringer
  • Kundetyper (kunder, partnere, leverandører osv.)
  • Avancerede kunde og kontakt egenskaber
  • Kunde klassificering og automatisk tildeling
  • Styring af kunde livscyklus
  • Betydning for forretningen
  • Kundedatabasen er velstruktureret og kategoriseret
  • De potentielle problemer løses nemt og bliver prioriteret
  • Beslutningsprocessen(for eksempel prisfastsættelse) bliver datadrevet

  Styring og optimering af salgstragten

  Optimeringsområde

  Styring og optimering af salgstragten

  Lead Management Lead Management
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Styring og optimering af salgstragten

  • Afgørende implementeringer
  • Typer af kundeemner og tilpassede salgsprocesser
  • Sandsynlighedsvurdering
  • Notifikationer
  • Automatisering af salgstragt
  • Betydning for forretningen
  • Salgsprocessen for hver form for aftale styres og kan standardiseres
  • Notifikationer for alle milepæle sørger for at man ikke går glemmervigtige dele af salgsprocessen
  • Salgsrepræsentanters produktivitet bliver nemmere at måle
  • Øget antal vellykkede salg
  • Reducering af manuelle processer

  Eksekvering af salg

  Optimeringsområde

  Eksekvering af salg

  Kunde og kontakt styring Kunde og kontakt styring
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Eksekvering af salg

  • Afgørende implementeringer
  • Kontraktstyring
  • Tilbudsstyring
  • Ordreforvaltning
  • Produktkatalog
  • Opsætning af prislister
  • Kundepåmindelser om salgseksekvering
  • Betydning for forretningen
  • Processen for salgseksekvering registreres i Salesforce og kan integreres med andre systemer (ERP, regnskab osv.)
  • Flere forskellige versioner af tilbud til potentielle kunder bliver opbevaretSalgsafdelingen forsynes med nøjagtige prisoplysninger til at dække hele salgsprocessen
  • Den komplette rapport om salgskonvertering giver mulighed for at måle dit salgsteams ydeevne
  • Øget serviceniveau

  Planlægning af salg og forecasting

  Optimeringsområde

  Planlægning af salg og forecasting

  Lead Management Lead Management
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Planlægning af salg og forecasting

  • Afgørende implementeringer
  • Forecasting i fællesskab, mobil aktivering
  • Brugerdefinerede forecasting egenskaber
  • Betydning for forretningen
  • Datadrevet budget planlægning
  • Det er muligt at lave en mere præcis taktisk planlægning
  • Forretnings specifikt fokus på data til forecasting
  • Mulighed for at dele provision op baseret på enkelte salgsteams performance
  • Mere nøjagtig ledelse af ressourcer og økonomi - bedre beslutninger

  Aktiv forvaltning

  Optimeringsområde

  Aktiv forvaltning

  Kunde og kontakt styring Kunde og kontakt styring
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Aktiv forvaltning

  • Afgørende implementeringer
  • Håndtering af arbejdsopgaver
  • Proaktiv planlægning af kundeinteraktioner
  • Ledelse af arbejdsopgaver
  • Betydning for forretningen
  • Mulighed for at måle arbejdsmængden og prioritere dine salgsteams kommercielle aktiviteter
  • Mulighed for at fokusere aktiviteter på de mest lovende kunder
  • Mulighed for automatisk opgave generering for sælgere, baseret på datadrevet prioritering
  • Øget produktivitet i teams, som opnås via et optimalt kundefokus

  Sagsstyring og samarbejde

  Optimeringsområde

  Sagsstyring og samarbejde

  Lead Management Lead Management
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Sagsstyring og samarbejde

  • Afgørende implementeringer
  • Sagsbehandling
  • Vidensbase
  • Filer og dokumenter
  • Chatter
  • E-mail integration
  • Betydning for forretningen
  • Mulighed for at registrere kundehenvendelser og dirigere dem til en hurtig løsning
  • Komplet oversigt over kundens interaktion med organisationen
  • Råd og vejledning til salgsprocessen
  • Teamwork baseret på den interne kommunikationskanal (Chatter), filer og dokumentudveksling.
  • E-mail (Gmail, Outlook) integreret i Salesforce-grænsefladen
  • Øget serviceniveauet hvilket resulterer i flere tilbagevendende køb

  Mobil aktivering

  Optimeringsområde

  Mobil aktivering

  Kunde og kontakt styring Kunde og kontakt styring
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Mobil aktivering

  • Afgørende implementeringer
  • Salesforce mobil opsætning
  • Brugertilpasset UX mobil tilpasning
  • Betydning for forretningen
  • Adgang til alle salgsdata fra alle steder
  • Hurtigere reaktion på anmodninger fra kunder hæver serviceniveauet
  • Mere effektiv planlægning sikrer bedre salgsresultater

  Automatisering af forretnings elementer

  Optimeringsområde

  Automatisering af forretnings elementer

  Lead Management Lead Management
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Automatisering af forretnings elementer

  • Afgørende implementeringer
  • Opsætning af automatiske handlinger, notifikationer, styring af salgsdata
  • Betydning for forretningen
  • Reduceret manuel indsats
  • Standardiserede salgsprocesser giver forudsigelige resultater for flow og et højere serviceniveau
  • Automatiserede kundeinteraktioner: opfølgning på salg og regelmæssige touchpoints resulterer i øget antal af tilbagevendende salg
  • Automatisk generering af nye leads og muligheder

  Permission konfiguration

  Optimeringsområde

  Permission konfiguration

  Kunde og kontakt styring Kunde og kontakt styring
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Permission konfiguration

  • Afgørende implementeringer
  • Implementering af virksomhedsstruktur
  • Opsætning af regler for adgang og deling
  • Opsætning af godkendelsesprocess
  • Betydning for forretningen
  • Øget sikkerhed
  • Hierarki for kommercielle beslutninger betyder forbedret kvalitet
  • Styr på kommercielle betingelser og leverede tilbud

  Rapportering

  Optimeringsområde

  Rapportering

  Lead Management Lead Management
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Rapportering

  • Afgørende implementeringer
  • Dynamiske rapporter
  • Automatiske stakeholder notifikationer
  • KPI-måling
  • Betydning for forretningen
  • Datadrevet beslutningstagning med højere kvalitet
  • KPI-sporing med rettidige underrettelser om afvigelser
  • Opsætning af salgsmål baseret på adfærdsmæssig indsigt

  Integration med andre systemer:

  Optimeringsområde

  Integration med andre systemer:

  Kunde og kontakt styring Kunde og kontakt styring
  Lead Management
  Lead Management

  Optimeringsområde

  Integration med andre systemer:

  • Personaliseret API (direkte, middleware, Mulesoft osv.)
  • Filbaseret udveksling
  • AppExchange dataudveksling
  • Afgørende implementeringer
  • Integration af regnskabssystemer
  • Integration af ERP-systemer
  • External Document Storage
  • Ekstern opbevaring af dokumenter
  • Integrering af betalingsløsninger
  • Eksterne e-mail systemer
  • Understøttelse af interne ældre systemer hos virksomheder
  • Betydning for forretningen
  • Salesforce bliver til organisationens integrerede datastyringscenter
  • UX af medarbejdere samles i dette system, og dermed simplificeres onboarding af nye medarbejdere
  • Kundedata er tilgængeligt et sted højere serviceniveau og bedre beslutningsproces
  • Forretningselementerdækkes med end-to-end automatiseringer
  Virksomheder, som anvender Sales Cloud, hævder at få:
  26%

  højere succesrate på salg

  32%

  bedre konvertering af leads

  38%

  mere nøjagtig forecast

  38%

  mere salgsproduktivitet

  At implementere Sales Cloud indebærer betydelige organisatoriske udfordringer, og projektets succes afhænger mere af de menneskelige faktorer end den tekniske del.

  Twistellar er en professionel Salesforce konsulent virksomhed med omfattende erfaring. Vi kan fremskynde processen, fremhæve og hjælpe med at undgå typiske fejl og vi kan hjælpe din organisation med at fokusere på kunder, mennesker og processer som er nøglefaktorerne for de forventede forbedringer.

  Forventede rammer for omkostninger for implementering af Sales Cloud*:

  Mindre organisationer

  $5,000 - $15,000

  basis opsætning, ingen brugerdefineret udvikling

  Modtag et tilbud

  Mellemstore organisationer

  $15,000 - $50,000

  moderat tilpasning - primært backend, betydelige integreringer, direkte data-migrering

  Modtag et tilbud

  Entreprise virksomheder

  $50,000 - $500,000

  tung tilpasning - backend + UI, flere brugerdefinerede integrationer, kompliceret styringaf tilladelser, større data-migreringer

  Modtag et tilbud

  *De reelle implementeringsomkostninger varierer alt afhængigt af den enkelte organisations krav

  Nye artikler og oversigter over Salesforce

  Salesforce Service Cloud

  Salesforce Service Cloud

  Software til kundeservice designet til at øge kundernes tilfredshed, opnå mere loyalitet og at skabe flere tilbagevendende køb

  Læs mere

  Salesforce Marketing Cloud

  Salesforce Marketing Cloud

  Omni-channel markedsføringsværktøjer designet til at personalisere kundeoplevelsen og at bygge stærke kundeforhold på tværs af alle touchpoints

  Læs mere

  Salesforce Experience Cloud tidligere Community Cloud

  Salesforce Experience Cloud tidligere Community Cloud

  Interaktive web portaler, som er designet til at forbinde og at facilitere kommunikation blandt kunder, partnere og organisationens medarbejdere

  Læs mere
  Gå ikke glip af denne mulighed for at bringe din virksomhed op på et nyt niveau! Kontakt os for en gratis konsultation